ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการสหกิจศึกษา ที่จะช่วยให้ชีวิตของนักศึกษาและอาจารย์ ง่ายขึ้น

เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ให้นักศึกษากรอก ชื่อ,  username และ  password  ข้างล่างครับ

จากนั้นกรอกข้อมูล ส่งเอกสารต่างๆ ส่งรายงาน ได้ง่าย ในที่เดียวกันเลยครับ

[ultimatemember form_id=251]